page_banner

Các sản phẩm

 • N-Acetyl-L-Cysteine

  N-Acetyl-L-Cysteine

  Số CAS: 616-91-1
  Công thức phân tử: C5H9NO3S
  Trọng lượng phân tử: 163,19
  EINECS SỐ: 210-498-3
  Đóng gói: 25KG / Drum
  Tiêu chuẩn chất lượng: USP, AJI

 • N-Acetyl-L-Leucine

  N-Acetyl-L-Leucine

  Số CAS: 1188-21-2
  Công thức phân tử: C8H15NO3
  Trọng lượng phân tử: 173,21
  EINECS SỐ: 214-706-3
  Đóng gói: 25KG / Drum
  Tiêu chuẩn chất lượng: AJI

  Đặc điểm: Bột kết tinh màu trắng

 • N-Acetyl-DL-Leucine

  N-Acetyl-DL-Leucine

  CAS No: 99-15-0
  Công thức phân tử: C8H15NO3
  Trọng lượng phân tử: 173,21
  EINECS SỐ: 202-734-9
  Đóng gói: 25kg / thùng phuy, 25kg / bao
  Tiêu chuẩn chất lượng: AJI

  Đặc điểm: Dạng bột màu trắng, tan trong nước, metanol, etanol, etyl axetat, ít tan trong ete và không tan trong benzen.

 • N-Acetyl-Thiazolidine-4-Carboxylic Acid (Folcisteine)

  N-Acetyl-Thiazolidine-4-Carboxylic Acid (Folcisteine)

  Số CAS: 5025-82-1
  Công thức phân tử: C6H9NO3S
  Trọng lượng phân tử: 175,21
  EINECS SỐ: 225-713-6
  Đóng gói: 25kg / thùng phuy, 25kg / bao
  Tiêu chuẩn chất lượng: USP

  Đặc điểm: Dạng bột màu trắng.

 • S-Carboxymethyl-L-Cysteine

  S-Carboxymethyl-L-Cysteine

  Số CAS: 638-23-3
  Công thức phân tử: C5H9NO4S
  Trọng lượng phân tử: 179,19
  EINECS SỐ: 211-327-5
  Đóng gói: 25KG / Drum
  Tiêu chuẩn chất lượng: AJI, USP

  Đặc điểm: Dạng bột màu trắng.